Ang Madaling Unawaing Biblia:

I-download Ang Libreng Bible Phone Apps.

Maaari ninyong i-download ang mga libreng Bible phone apps dito o kaya ay sa Google Play.

Ruth (isinalarawan)

Ruth (tekstong edisyon)

Ruth (isinalarawan)

Ruth (tekstong edisyon)

Ruth (isinalarawan)

Ruth (tekstong edisyon)